AksiyonFilmlerindeAşkveRomantizm

 

 

Aksiyonfilmlerideninceaklımıza ilk olarakhızlı araba takipleri, yoğunçatışmalarvenefeskesicigörselefektlergelir. Ancakaksiyonfilmlerindebuadrenalinitamamlayan, hattabazenonaanlam katan birdiğerönemliunsurdaha var: Aşkveromantizm. Evet, aşksahnelerigenellikleromantikfilmlerinveyadramalarıntekelindegibigörünse de, aksiyonfilmleri de buduygusalboyutuoldukçabaşarılıbirşekildeişler. İştebuyazıda, aksiyonfilmlerindenasılbiraşkveromantizmanlayışıolduğunu, buikilininnedenbukadaretkiliolduğunuvetabii ki hangi filmlerdebuunsurlarınen iyi işlendiğinielealacağız.

Aşkın Aksiyonlaİmtihanı

Aksiyonfilmlerindegördüğümüzaşk, genelliklediğertürlerdekindenbirazfarklıişlenir. Aksiyonsahnelerikadarhızlı, karmaşıkveheyecanlıdır. Bu türdeaşkınişlenişigenellikleçokdahadoğrudanvesıklıkla ana karakterinmotivasyonunuoluşturur. Klasikbirörnekvermekgerekirse, James Bond filmlerindegördüğümüzkadınkarakterler, genellikle ana karakteringörevinitamamlamasınayardımcıolur. Ancakbuyardımgenellikleduygusalbirbağın, hattakimi zaman aşkıngelişimini de beraberindegetirir.

Bu türaşkanlatıları, filmintemposunudüşürmez; aksine, karakterlerarasındakikimyasayesindedaha da artırır. Örneğin, “Mr. & Mrs. Smith” filminde Angelina Jolie ve Brad Pitt’inoluşturduğuçift, aksiyonveromantizmimükemmelbirşekildeharmanlıyor. Hem birbirlerineduyduklarıaşk, hem de birbirlerinekarşıhissettiklerişüpheverekabet, film boyuncasürenaksiyonun ana sebeplerindenbirioluyor. Bunun gibifilmleri 720pizlesitesinin aksiyonfilmlerikategorisindebulabilirsiniz.

AksiyonveRomantizm – UnutulmazAnlar

Aksiyonveromantizmbirarayageldiğinde, çoğu zaman akıldakalıcısahnelerortayaçıkar. “Titanic” filmi, aslındabirfelaket filmi olmasınarağmen, Jack ve Rose arasındakiromantizmsayesindeunutulmazbiraşkhikayesihalinegelmiştir. Gemiyiterketmeküzereykenatılanöpücük, ardındangelen “Seni aslabırakmayacağım” repliği, izleyiciyeaşkın her şeyinüstesindengelebileceğimesajınıverir.

Bir diğerörnekise “The Matrix” serisidir. Neo ve Trinity arasındakiilişki, aslındakarmaşıkbirbilgisayarsimülasyonundabaşlamışolsa da, ikilininbirbirineduyduğuderinsevgivesaygı, onlarınbirçokengeliaşmalarınısağlar. Son sahnedeTrinity’ninNeo’yaduyduğuaşkın, onun ‘SeçilmişKişi’ olmasınadairinancınıgüçlendirmesi, hikayenin ana temasınakatkısağlar.

Hangi Filmler Bu İkilininHakkınıVeriyor?

Eğeraksiyonveromantizmibiraradaizlemeyiseviyorsanız, “Die Hard” serisi, “Lethal Weapon” ya da daha modern birörnekolarak “La La Land” filmleriniizleyebilirsiniz. Bu filmlerdeaşk, sadecebir yan hikayedeğil, ana karakterlerinyaşadığıdeğişiminveolgunlaşmanınbirparçasıolarakişlenir.

Aksiyonfilmlerindeaşkveromantizm, yalnızca ‘tatlıbir mola’ ya da ‘gereksizbir yan öykü’ olarakdeğil, hikayenin ta kendisiolarakkabuledilebilir. Bu türfilmler, aşkınsadecegüllükgülistanlıkanlardadeğil, hayatınenzorlu, entehlikelianlarında bile var olabileceğinigösterir. Ve iştebuyüzden, aksiyonsahnelerikadarbuduygusalanlar da, biz izleyicileriçinoldukçaönemlidir. Bir sonrakiaksiyon filmi maratonunuzda, patlamalarınvedövüşsahnelerininarasındasıkışmışbuminikaşkhikayelerinedahafazladikkatetmeniziöneririm. Belki de bu, filmin size sunduğu adrenalin dozunuikikatınaçıkaracak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *